Tal från torgmötet mot vårdslakten 17/9

I dagens nyliberala, pengakåta, samhälle går marknadsvärdet för människorvärdet. Vi i RKU ses här ha radikala tankar, när vi anser att sjuka människor inte är handelsvaror. Människors behov bör inte mätas i pengar. Budgetregler ska inte begränsa människors rätt till vård och omsorg, men det är så verklighetens ser ut just.

Vårdplatserna blir färre och färre. Det går 2,6 sjukhussängar per invånare i Sverige. Ett mycket lägre genomsnitt i jämförelse med de andra i västländerna som har på 4,8 sängar. Väntetiden förlängs. Faktiskt är det så att inget av Sveriges 21 landsting eller regioner uppfyller vårdgarantins mål.

Personalstyrkan skärs hela tiden ner. För den som arbetar inom vården blir villkoren allt sämre. Passen ensam på avdelningen blir fler och fler. Arbetsbelastningen ökar, en efter en möter väggen. Vårdpersonalen tvingas arbeta deltid för att orka jobba överhuvudtaget. Löneutvecklingen har stagnerat. Men problemet är egentligen inte bristen på vårdpersonal utan bristen på arbetsplatser som de kan arbeta på utan att slita ihjäl sig på. Bemanningsföretag nästlar sig in i den offentliga vården. De ger vårdpersonalen otrygga och icke-demokratiska anställningar. Bemanningsföretagen ställer arbetar mot arbetare!

Konsekvenserna av plats- och personalbrist på landets sjukhus har tydligt börjats synas. Bland 2013 års Lex-Mariabeslut fanns 35 dödsfall och 24 allvarliga vårdskador som helt eller delvis orsakats av brist på sängar eller personal. Säkerheten i vården kan inte längre garanteras!

Akademiska Sjukhuset känntecknas just nu av nybyggnationer. En sjukhusbyggnad ska till vilken kommer sluta på en prislapp av 110 miljoner kronor. Att bygga för fler vårdplatser vore ju bra, men här satsas det istället på enrum för patienter och en aula.Samtidigt skärs det ner verksamheten med 200 miljoner bara under 2015. Det skulle räcka till många löner åt vårdpersonalen. Istället för en lyxvård till få, bör vi ha en trygg och säker vård åt alla!

Mer pengar till vården säger vi i RKU och möts av svaret om att de inte finns.Detta är lögner för folket! Sverige förlorar årligen 46 miljarder i skatteintäkter p.g.a. skattefusk. Det är mer än vad hela försvaret kostar. Det är samma skattefusk som de privata vårdföretagen utnyttjar.19,1 miljarder förloras årligen till EU-medlemskapet. Vi måste bryta oss ur EU! Vi måste kämpa för Swexit! Genom att ta dessa pengar som skabblas bort av bidrag till en superstat som gör oss livegna eller genom skattefusk, kan vi satsa dessa pengar på vården. Till äldreboende, till sjukhus, till psykiatrin. Vi kan lägga pengarna på flera vårdplatser, högre personaltäthet.

Det är dags att kasta ut kapitalismen ur vård och omsorg. Vi i RKU säger nej till privatiseringspolitiken! Skattepengar ska gå till gemensam välfärd och inte till att ge de rika möjlighet att köpa privat välfärd. Privatisering och utförsäljning av den folkägda sjukvården samt stölden av våra skattepengar måste få ett stopp! Bemanningsföretagen med sina osäkra anställningar och splittrandet av arbetare måste förbjudas!

Vi i RKU kräver en satsning på gemensam vård och omsorg! Vi i RKU säger bryt med budgetslaveriet. Stoppa nedskärningar av vårdplatser och vårdpersonal!

Vi i RKU kräver en fungerande och säker vård – både för vårdpersonal och patienter!

Lenita
Revolutionär Kommunistisk Ungdom Uppsala