Tal av Kerstin Karlström: För arbetsmiljöns skull – 6 timmars arbetsdag

Det höga tempot i arbetslivet är ett av dagens stora samhällsproblem. Stress och psykosocial ohälsa tilltar. Alltfler orkar inte arbeta till pensionsåldern eller måste gå ned i arbetstid för att hinna med livspusslet. Dagens samhällsklimat ökar kraven på att vara fullt frisk, högpresterande och stresstålig – på arbetet men också i livet som helhet. Enligt Försäkringskassan kommer kostnaderna i landet för sjukskrivning öka från 80 miljarder till 87 miljarder nästa år.

Ansvariga politiker betraktar arbetsmiljöproblemen främst som en fråga om ledningskultur och organisation. Men arbetsmiljöproblemet är i högsta grad en arbetstidsfråga. och en kvinnofråga. Det är framförallt den dubbelarbetande kvinnan som drabbas .Sjukdom relaterade till arbeten ökar mest i kvinnodominerade branscher med många personkontakter Allt för få händer ska utföra allt mer arbete.

Rapporterna inom vården duggar tätt. I veckan larmade ett skyddsombud på Akademiska sjukhuset om en drastisk ökning av antalet kvinnliga läkare som sjukskrivits för utmattningssyndrom. Hon vittnar om att hon under hennes femton år som skyddsombud aldrig varit med om så många rehab som under de senaste åren. Och det är inga duvungar som blir sjukskrivna utan starka kvinnor som tagit sig fram i manliga strukturer påpekar hon

Det är på tiden att aktualisera arbetarrörelsens av (s)-ledningen undanstoppade krav på lagstadgad 6-timmars arbetsdag. Sverige är idag ett mycket rikt land. Produktiviteten är bland den högsta i världen. En arbetstidsförkortning skulle vara en stor vinst och göra livet lättare för den överväldigande majoriteten av det svenska folket. Att värna ”humankapitalet” är en klok investering.

De försök med 6-timmars arbetsdag som genomförts visar alla entydigt positiva resultat vad gäller hälsa, arbetsglädje och produktionskvalitet. Dessutom medför arbetstidsförkortningen ett lyft för familjelivet, fler möjligheter till kultur och fritidsaktiviteter samt

ökat samhällsengagemang. Livsvillkor som utvidgar demokratin.

Men istället för ökad jämlikhet sätter Sverige rekord i ökade klassklyftor. Den nuvarande fördelningspolitiken måste därför brytas. En generell arbetstidsförkortning i vårt land beräknas kosta ca 90 miljarder kr. Som jämförelse uppvisar landets fyra storbanker en vinst på 90 miljarder.

Den offentliga sektorn bör tjäna som föregångare genom ett stegvis införande av 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön. Uppsala kommun framhåller vikten av att utveckla arbetssätt och arbetsformer som stärker egenregin och fungera som föredöme för andra. Nu gäller det att gå från ord till handling. Då skapas också villkor och utvecklingsmöjligheter som gör att kommunen kan attrahera och behålla medarbetare. Med en arbetstidsförkortning går det t.ex. eliminera ”delade turer” och deltid kan omvandlas till heltid

Bland de mest utsatta är anställda inom vård och omsorg. Enligt Arbetsmiljöverket är sömnproblem, magbesvär och högt blodtryck vanliga åkommor inom hemtjänsten. Inom tio år kommer antalet 80 + att fördubblas i Uppsala. Personalbehovet är akut

Kommunens äldrenämnd har som mål för sina anställda ett jämställt och hållbart arbetsliv med god social och organisatorisk arbetsmiljö. Att införa 6 -timmar arbetstid inom hemtjänsten kostar ca 70 milj kr, ungefär lika mycket som sjukskrivningarna kostar kommunen. Börja arbetstidsförkortningen med den enhet som har den största korttidssjukskrivningen. Företagsklimatet har länge stått i förgrunden nu är det dags att höja kvinno- och löntagarklimatet.