Stoppa värdlandsavtalet!

Våren 2016 ska Sveriges riksdag behandla frågan om huruvida Sverige ska ingå värdlandsvtal med NATO eller ej. Vad innebär detta?

Att ingå värdlandsavtal med NATO innebär:
– att de får obegränsad tillgång till att stationera sina trupper, militär utrustning och kärnvapen i vår stad.
– att de kan bedriva krigsoperationer mot tredje land från våra svenska landskap.
– att NATOs soldater kan begå brott på svensk mark utan att kunna ställas inför svensk lag.

Ett värdlandsavtal gör att vi helt släpper den neutralitetspolitiken som gynnat oss genom åren.

Men det är sant, neutralitetspolitken har redan rubbas då samarbetet med NATO har pågått en längre tid. NATO har fått härja fritt och lekt krig på svenskt territorium. Sista helgen i maj och första helgen i juni hölls ACE. Övningen tog plats på ett luftområde motsvarade en tredjedel av Sveriges yta i anspråk. Över hundra plan var i luften samtidigt. Från 5 juni till 20 juni pågår Baltops, där Natos krigsövningar sker över Skåne och Östersjön.

Nej, Sverige är inte neutralt. Vi lånar ut mer mark till NATO att öva krig på än något annat land i Europa. Sverige har trupper i Afghanistan. De bär NATO-uniformer och slåss under NATOs flagga. Sverige var delaktiga i Libyenkriget 2012. Svenska bombflyg användes vid bombningarna av landet. 70 000 människor miste livet under kriget i Libyen. Landet gick från att vara ett land på uppsving till en land som idag präglas av svält, etniskt och religiöst våld och misär. Vattenförsörjningen bombades sönder och brist på rent vatten är stor. Detta är inte neutralitet.

Sverige är redan en del av imperialismens krig, men med en värdlandsavtal med NATO skulle konsekvenserna bli förödande.

RKU accepterar inte att Nato övar krig och mord på svenskt territorium. RKU säger nej till Nato! RKU säger nej till USA-imperialism och krigshets! RKU säger ja till alliansfrihet och fred!

lenita_circle
Lenita 

Revolutionär Kommunistiskt Ungdom – Uppsala