Satsa på välfärd och inte på krig!

Vi kommunister kräver att man satsar på välfärd och inte på krig.

I veckan meddelades att de röd-gröna kommunstyret beslutat lägga ner ”Omtanken”, en avdelning för människot i livets slutskede. Det var endast två år sedan den byggdes upp.

Inte nog med detta, i torsdagens Uppsalatidning kunde man läsa att Närakuten hotas av nedläggning trots högsta betyg i patientundersökningar.

Men för den röd-gröna regeringen att höja försvarsanslagen med 10 miljarder går bra.

Det var andra tongångar under valkampanjen då de röd-gröna lovade satsa på vård, skola och omsorg.

Varje år slösas 40 miljarder skattekronor på militarismen. Det är mer än vad staten satsar på bostadsförsörjning, sjukvård och kultur. Samtidigt tillåts järväg och annan infrastruktur att förfalla.

Ett befäst fattighus, är det det vi vill ha?

Kommunistiska partiet kämpar för ett alliansfritt Sverige där pengarna satsas på välfärd och att rädda liv istället för att kastas bort på en Natoanpassad krigsmakt byggd för att delta i anfallskrig på uppdrag av USA.

Vi kräver därför att Sverige bryter allt samarbete med Nato och den framväxande militärmakten EU.

Våren 2016 ska värdlandsavtalet upp på riksdagens bord.

För Sveriges fred och säkerhet måste riksdagen säga nej till avtalet.

En stor folkoppunion mot avtalet kan rädda Sverige från att dras in i eventuella framtida Nato-krig.

kerstin
Kerstin Karlström

Kommunistiska Partiet, Uppsalaavdelningen