NEJ TILL NATO – VÄRNA ALLIANSFRIHETEN

I tvåhundra år har Sveriges politik gått ut på att vårt land skall vara alliansfritt i fredstid med sikte på neutralitet i krig. Det har varit en framgångsrik politik som hållit oss utanför världskrigen och stormaktskonflikter. Alliansfriheten har därför haft djup förankring i folkviljan

I nuläget bombarderas vi med påståenden om att det internationella läget är helt annorlunda. Farligt, osäkert och hotande. Värre än under vare sig första eller andra världskriget. Värre än under det kalla kriget. Hotet sägs komma från öster. Krigshökarna i USA har svept med det svenska politikeretablissemanget i en demonisering av Putin och en påstådd rysk aggression.

Det är överdrifter. Det finns inget överhängande hot mot Sverige men går vi med i NATO riskerar vi att försämra vårt säkerhetspolitiska läge.

Ett svenskt NATO medlemskap riskerar att göra oss mer utsatta. Om militäralliansen skjuter fram sina positioner i Östersjöområdet genom att Sverige blir medlem av NATO så kommer NATO:s motståndare att öka SIN militära närvaro och verksamhet i regionen.

Förblir vårt land alliansfritt har vi möjlighet att hålla oss utanför om krig skulle bryta ut i vår del av världen. Ett NATO-anslutet Sverige dras automatiskt med från början.

Lägg därtill att Sverige under det kalla kriget beslutade att vara kärnvapenfritt. Blir vi medlemmar av NATO är det slut med det. För USA:s krigsallians har kärnvapen hela tiden varit en del av den militära doktrinen och går Sverige med i militäralliansen så blir NATO:s kärnvapendoktrin automatiskt också vår

Det står klart att Nato är en fruktansvärd krigsmaskin underställd USA,landet som stått för de flesta militära angreppen och brotten mot folkrätten efter 2:a världskriget. Nato står för över 50% av världens militärutgifter. De 10 största vapentillverkarna i världen är amerikanska. Dessa bolag lever av rustningar och krig och har stort inflytande över USA:s politik. Redan under 50-talet varnade dåvarande president Eisenhower för det militärindustriella komplexet. Idag dominerar dess kapital USA. Bombpolitikens katastrofala följder kan vi se i Mellanöstern. Nu är Natoländer dessutom beredd att till och med bomba de flyktingaktiviteter som angreppspolitiken lett till

Trots detta har Sveriges regeringar tagit steg efter steg närmare ett medlemskap med partnerskapsavtal, deltagande i NATO:s snabbinsatsstyrka och värdlandsavtalet. I ett flertal krigsövningar har svenskt territorium upplåtits som övningsfält för Nato. Just nu pågår Artic Challenge Exercise, världens största militära flygövning under detta år, i Norrland, i nära samarbete med Nato. Det ökar spänningarna i vår del av världen.

Den stora faran för Sverige är inte Putin utan de penningstarka krafter som med medias hjälp vill avskaffa de sista resterna av freds och neutralitetspolitiken.

Allt detta har skett utan någon öppen debatt. Ingen diskussion om vad värdlandsavtal eller eventuellt medlemskap i Nato innebär förs av regering eller riksdag. Någon demokratisk process förekommer inte, allt beslutas i tysthet över huvudet på folk. Rysshetsen och krigspropagandan har därtill syftet att tysta kritiken.

Våren 2016 ska Sveriges riksdag behandla värdlandsavtalet med Nato. Ett avtal som ger Nato med dess kärnvapen obegränsad tillgång till svensk territorium. Nato får dessutom upprätta baser i landet och inleda krigsoperationer i tredje land. Avtalet innebär också att Natosoldater kan begå brott i Sverige utan att kunna ställas inför domstol.

För Sveriges fred och säkerhet måste riksdagen säga nej till Värdlandsavtalet med Nato

  • Inga Natoövningar på svenskt territorium
  • Nej till Natomedlemskap
  • Värna ett neutralt och alliansfritt Sverige

hasse
Hans Johansson

Kommunistiska Partiet, Uppsalaavdelningen