Första maj, en arbetarnas dag

Första maj, en arbetarnas dag. En dag för oss proletärer runt om i världen. En dag som hedrar den kamp vi fört mot kapitalismen och imperialismens förtryck.

I klassamhällets pyramid är arbetarklassen längst ner. Det är vi som upprätthåller och driver samhället framåt, men vi äger inte oss själva och vår produktion. Vi är förslavade under kapitalet. Vi arbetare är den förtryckta klassen.

För oss är de grundläggande behoven så som bostad och arbete inte en självklarhet. Vi bor i andra och tredje hand. Vi bor i osäkerhet utan kontrakt. Vi betalar skyhöga hyror. Vi står i bostadskö i flera år i jakten på trygghet.

Den 15:e juni 2015 klubbade kommunfullmäktige här igenom ett förslag från den rödgröna majoriteten att det skulle bildas en bostadsförmedling där länets samtliga kommunala bostadsköer skulle slås ihop till en gemensam. Även privata aktörer ska släppas in. Från gratis blir den nya köavgiften på 290 kronor, den högsta i landet. För att göra situationen ännu mer bisarr krävs det att den bostadssökande betalar en avgift på 1250 kronor i fall hen faktiskt får en bostad förmedlad. Detta är absurt att tvingas betala en straffavgift för att en får en bostad. Detta system omöjliggör för låginkomstagare att stå i bostadskön och sedan få ett boende de har råd att betala för. Att hyresgäster som bor i kommunala bostäder ska betala för privata hyresvärdars marknadsföring är ett slag mot dem som mest behöver bostäder i Uppsala. Vi förstår inte hur den rödgröna majoriteten, som i vallöften och senare uttalanden lovat att arbeta mot bostadsbristen, kan agera så här! Detta är ett slag i ansiktet för arbetarklassen!

På grund av den bostadspolitik som förs saknar 300 000 unga bostad. Denna bostadsbrist kan byggas bort med bra och billiga hyresrätter. Det är dags att stat och kommun tar sitt ansvar. Vi kommunister menar att alla har rätt till en en bra och trygg bostad!

Arbetarklassen har osäkra anställningar. Vi har värdelösa arbetsvillkor. Vi, arbetarklassens kvinnor är de som befinner oss längst ner på stegen. Vi tvingas i större utsträckning att deltidsarbeta, fast vi är kapabla till och behöver ett heltidsarbete för att försörja oss. Många kvinnor inom vården sliter ut sig och måste ständigt öka arbetstakten allt eftersom politiker skär ner välfärden. Dessutom arbetar vi kvinnor dubbelt, då det fortfarande är vi som tar det största ansvaret för hemmet och familjen. När pensionsdagen sedan infaller är den inkomsten lägre än männens. På arbetsplatsen, som ska vara en trygg sfär, utsätts vi för hot och sexuella trakasserier. Vi arbetarklasskvinnor är kapitalets lägst underordnade. Vi kommunister anser att könet du tillhör inte ska ha betydelse för din trygghet på jobbet, dina arbetstider, din anställningstyp, lön och pension! Vi kräver en jämställd arbetsmarknad!

För att kapitalismens ska kunna krossas måste hela arbetarklassen vara delaktig. Kvinnokamp är klasskamp! Klasskamp är kvinnokamp!

Många arbetare får slava för kapitalisternas våta dröm. Här talar jag förstås om bemanningsföretagen. Bemanningsföretagen gör att arbetsköparna när som helst kan tala om för den som är anställd via ett bemanningsföretag att hen inte är välkommen till arbetsplatsen nästa dag. Arbetaren är alltid utbytbar. Om kundföretaget, alltså arbetsplatsen en jobbar på, inte är nöjda med en kan de helt enkelt bara be om en ny arbetare. Arbetare ställs mot andra arbetare. Bemanningsföretaget kontrollerar ens liv då en hela tiden måste vara tillgänglig i fall din arbetskraft behövs. En vågar inte säga nej till ett arbetspass även om en är upptagen, eftersom rädslan då finns att inte bli uppringd nästa gång. En har ingen lönegaranti, så oron över hur stor lönen blir denna månad är en återkommande fråga. En far fram och tillbaka mellan flera olika arbetsplatser. Det gör att en missar den kollektiva gemenskapen, som en fast anställning på en och samma arbetsplats erbjuder.

Vi kommunister anser att alla har rätt till en trygg och säker anställning, men också den gemenskap som ett fast jobb ger. Det enda rätta är att förbjuda bemanningsföretagen!

Vi sliter ut våra kroppar och slavar för kapitalet. Ett kapital som gror likt en svulst över Europa. Parasiten förkortas EU, en liberal förmyndare. Det är 20 år sedan svenska folket lurades in i EU. Istället för arbete och välstånd som vi lovades har vi fått massarbetslöshet och växande klyftor. EU innebär lagstadgad högerpolitik och odemokratiskt expertvälde.

EU:s uppgift är att försvåra livssituationen för oss arbetare. Detta genom den fria marknadens import av arbetskraft till ett lägre pris. Lönedumpningen gör att den internationella arbetarklassen splittras. Arbetare ställs mot arbetare, men det är då vi måste komma ihåg att det är uppåt vi ska sparka och inte nedåt.

Vi kommunister menar att Sverige bör bojkotta EU beslut som strider mot svensk lag och svensk folkvilja! Vi menar att vi bör upphäva vårt medlemskap och lämna EU!

Vi vill inte enas med odemokratiska unioner, som EU, organisationer eller stater. Där med vill vi inte ha något samarbete med Nato. En krigsallians som styrs av den odemokratiska staten USA, ett land där den som har störst förmögenhet på banken vinner valet. Vår Natopositiva riksdag ska i slutet på månanden behandla frågan om huruvida Sverige ska ingå värdlandsavtal med Nato eller ej.

Att ingå värdlandsavtal med Nato innebär att de får öva krig på svensk mark, att svenska soldater och stridsplan kommer delta i ockupationer och mord världen över.

Att ingå värdlandsavtal med Nato innebär att vi lägger den neutralitetspolitik vi fört som tjänat oss så väl. Att vi ger upp vår självständighet och självbestämmande rätt över våra gränser och vårt territorium. Vi sätter vår fred och säkerhet på spel. Det innebär att vi skulle bidra lidande och död, då vi skulle bidra till att människor skulle få sina hem förstörda och sina nära och kära mördade. Att ingå värdlandsavtal med Nato är att gå emot opinionen och folkviljan! Vi kräver en folkomröstning!

Vi i kommunister säger nej till invasioner och mord! Vi i kommunister säger nej till att Nato ska få besudla vårt land med kärnvapen och krigshetsande övningar! Vi kommunister säger nej till Nato och värdlandsavtalet!

Första maj är en dag då vi kan se tillbaka på det vi återtagit. Vi kommunister har lagt många segrar bakom oss genom åren. Men första maj är också en dag som ger oss nya krafter till att orka fortsätta föra vår kamp.

Ett annat samhälle är möjligt. Det finns ett samhälle utan klasser och hierarki. Det finns ett samhälle där en inte blir utsugen och förslavad av ett kapital. Det finns ett samhälle där ens kön inte spelar någon roll. Där ens nationalitet, funktionalitet och sexualitet inte har någon betydelse. Det finns ett samhälle där vi endast producerar det som vi behöver! Det finns ett samhälle där vi arbetar tillsammans i ett kollektiv, utifrån var och ens förmåga.Det finns ett alternativ, det kommunistiska samhället finns. Det som styrs av folket. Där alla har ett arbete, en bostad, en trygghet och en gemenskap. Det är mot det samhället vi kämpar, kamrater! Tillsammans är vi en enad och välorganiserad arbetarklass som är farlig för det nuvarande kapitalistiska samhället! Tillsammans ska vi kommunister segra! En dag står vi här på första maj i ett annat samhälle, i ett samhälle av och för folket! Fäst blicken på det! Vik aldrig undan! Ta alltid kampen, kamrater! Tillsammans är vi starka! Tillsammans kämpar vi för det klasslösa samhället! Framtiden är vår, kamrater!

Lenita
RKU Uppsala