Röd lördag 28/10
29 oktober, 2023

På lördagen samlades K och RKU på Forumtorget för att belysa välfärdskrisen. Nedskärningarna och privatiseringarna måste få ett slut! Talade gjorde Eva, Mario och Vilmer. Läs Vilmers tal nedan.

”Idag uppmärksammar vi välfärdens kris, det pågående raserandet av svenskarnas ekonomiska och sociala trygghet. 

Den sittande regeringen har tagit miljardbelopp från skola, sjukvård och omsorg. Från ett välfärdssystem som redan går på knäna, där stora skolklasser i små klassrum, överfulla sjukhusavdelningar med utbrända sjuksköterskor och vårdköer som bara växer och växer är vardagen. 

Skattepengarna lägger de hellre på ökade RUT- och ROT-bidrag, vi får poolbyggen i stället för skolbyggen, och helst av allt lägger regeringen pengarna på militären. Den nuvarande högerregeringen fullföljer Socialdemokraternas hastiga Nato-ansökan och tycks betala vilket pris som helst för att få delta fullt ut i militärpakten.

Krigsmaktens del av den årliga statsbudgeten ska öka med 50 miljarder kronor till 2025, det är alltså en ökning med mer än hälften av dagens belopp. Samma summa skulle till exempel räcka för att anställa 80 000 sjuksköterskor. Men istället minskar pengarna till sjukvården med omkring 20 miljarder i samma budget.

Välfärdskrisen är inget nytt, även om förfallet just nu går ovanligt fort. Vår gemensamt ägda trygghet har under de senaste decennierna svälts, styckats och sålts ut. Såväl skola som vård och omsorg har drabbats enormt av aktiebolag som utnyttjar elever och patienter för att suga skattepengar ur välfärdssystemet. 

Bolag som Barbara Bergsströms Engelska skolan och nätläkarappen Kry har inte bara kostat Sverige miljarder i skattekronor, utan också berövat många tusen barn deras utbildning och lika många sjuka deras vård.

Det är på tiden att svenska folket tar tillbaka den välfärd som bestulits oss. Vår trygghet ska inte säljas ut till lägstbjudande, som en vara på den kapitalistiska marknaden.

Skolor, sjukhus, vårdhem och all annan verksamhet som möjliggör vår trygghet och framtidstro måste ägas gemensamt och drivas utan vinstintresse. Det ska vara patienterna och sjukpersonalen, eleverna och pedagogerna som kommer först, inte aktieägarnas vinster.

Endast då kan vi återuppbygga den raserade välfärden.”