Lördag 22 april – Stoppa Aurora 23!
23 april, 2023

Uppsala
Lördag 22 april – Stoppa Aurora 23!

Dagens aktiviteter började med Kommunistiska Partiets diskussionsmöte på Bokhandeln Röda Stjärnan där Mario Sousa inledde och redovisade för kostnaderna för en svensk Natoarmé. Hur mycket tvingas de svenska skattebetalarna punga ut med? Miljarderna kommer att rulla, de svenska vapenfabrikörerna blir stormrika med pengar som tas från sjukvården, skolorna, miljö.
Därefter samlades aktivisterna i Nätverket mot Nato till ett torgmöte på Celsiustorget under banderolerna, Nej till ett svenskt Natomedlemskap och Nej till Natostyrkorna i Sverige-Ja till svensk alliansfrihet. Över 15 aktivister deltog, delade flygblad, diskuterade med intresserade, samlade namn och gjorde torget till ett forum mot Nato. Fem talare, Hans, Lars, Agneta, Vilmer, Mario, tog upp kampen mot Nato. Många positiva reaktioner från förbipasserande, många som stannade upp, lyssnade på talen och applåderade. Ett bra möte, alla glada och bereda till flera aktiviteter mot Nato!

Nedan följer talen från Vilmer, Mario och Hans.

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus

Vilmer Hanssons tal:
Jag upplevde inte det kalla krig som pågick under 1900-talets andra hälft. Ett kallt krig som pågick mellan USA och Sovjetunionen, mellan Nato och Warszawapakten. En tid präglad av kapprustning, proxykrig och kärnvapenhot.

1991, för över 30 år sedan, upplöstes Warszawapakten. Sovjetunionen likaså. Men det kalla kriget fortgår. Atombomberna är kraftfullare än någonsin tidigare och den kärnvapennedrustning som skedde kring millennieskiftet har helt stannat upp. 

Vi ser idag Aurora 23, Sveriges största krigsövning på över 25 år.

Vissa krig har ett segrande land, men inga krig har ett segrande folk. Det är vanligt folk som förlorar sina hem. Det är vanligt folk som riskerar sina liv. Det är vanligt folk som förlorar pappor, mammor, bröder, systrar, söner och döttrar. 

Det är de som blir till brickor i de imperialistiska regimernas spel. För USA:s makthavare är inget människoliv värt mer än det kostar att förgöra, det egna inflytandet över världsmarknaden köps och försvaras till varje pris.

Proxykrigen fortgår nu som då, allra senast i Ukraina. För stormakterna är dessa bara ännu en investeringsmöjlighet. En möjlighet att pumpa kapital in i krigsindustrin och säkra de ekonomiska intressena. Även de svenska politikerna, från vänster till höger, har varit med i detta. 

Riksdagen har skickat vapen till Ukraina, vapen som, precis som i alla krig, kommer riktas mot folket. Mot det ryska folket, mot det ukrainska folket, mot soldater och mot civila. Vapen föder våld, krig föder krig.

Vägen ut ur detta världsläge heter nedrustning. Den heter förhandlingar i stället för våldsdåd. Den kräver militärt alliansfria länder, som inte på förhand valt sida. Den kräver folklig kamp mot imperialismen, istället för imperialisternas kamp mot folken.

Därför har vi samlats här idag, för att säga emot krigspropagandan, för att protestera mot det inflytande svenska politiker gett krigsalliansen Nato och det imperialistiska USA över svenska folkets frihet, säkerhet och framtid.

Nej till krig – nej till Nato!

Hans Johanssons tal:
Säg nej till Nato
För närvarande  pågår den största krigsövningen på svensk mark sedan det kalla kriget, Aurora 23. 26.000 soldater från 14 länder, nästan alla NATO-anslutna deltar. Bland annat ska offensiva anfall övas  Övningsledaren Stefan Andersson kallar övningen ”den bästa träningsmatchen för att kliva in som trovärdig aktör i NATO ” I Rapport ses amerikanska militärfordon rulla in från Norge och  journalister som underdånigt intervjuar Amerikansk befäl.

Övningen kostar skattebetalarna trekvarts miljard kronor. Den planerade NATO-anslutningen slukar ytterligare 660 miljoner kr. En miljardrullning som ska eskaleras ytterliga efter en anslutning. Krigshysterin är bedövande och  trummas fram dagligen i media och från det politiska etablissemanget. Försvarsmakten ska till och med skicka ut ett mobiliseringsmeddelande om övningen genom Sveriges Radio P4 på måndag .Det är första gången  ett sådant meddelande sänds via radio i modern tid.

Samtidigt med detta miljardregn över krigsmakten drabbas vi vanliga arbetande människor av den värsta dyrtiden på  flera decennier.. Välfärden går på knäna, men i regeringens vårbudget finns nästan inga pengar till kommunerna. Enligt SKR fattas 24 miljarder för att upprätthållas nuvarande standard.  Inflationen är tvåsiffrig och lönetappet det största på 40 år. Men storbolagen kan fortsatt  håva  in stora profiter ,

VOLVO skröt häromdagen över sin rekordvinst. Särskilt bra går det  för Försvarsindustrin, för den innebär Ukrainakriget ett lyft. SAAB rörelseresultat ökade förra året med 13 procent. Hägglund har fördubblat sin bemanning på två är och har tillsammans med Bofors uppvisat en markant ökning i orderingången.

Allra mest tjänar de stora företagen i USA på upprustningen och krigshetsen.  Amerikansk vapenexport ökade med 49 procent under förra året, totalt 205 miljarder dollar. Hälften av denna summa skulle räcka till att förse alla människor på jorden med rent. vatten.

Det gick  lättvindigt  för riksdagen att överge en alliansfria tradition som räddat svenska folket från att bli indraget i två världskrig. Sveriges anseende  som förespråkare för  fredlig samlevnad, dialog och nedrustning förlorar nu sin trovärdighet. Vem kan lita på Sverige som en förkämpe för kärnvapenförbud när vi går med i en kärnvapenorganisation?  Olof Palme sade i sitt sista första maj tal 1985 – vår främsta uppgift är att trygga Sveriges oberoende och att värna freden. Han såg det som som den lilla nationens förpliktelser att verka för fred och försoning mellan folken, att vi skulle stå fria från militära allianser och stormaktsblock. Palme förespråkade en gemensam säkerhet. Säkerhet kan endast nås när alla känner sig säkra. Palme arbetade för en kärnvapenfri zon i Östersjöområdet i dialog med dåvarande Sovjet, sedan mördades han

Rysslands anfall på Ukraina var det tillfälle den NATO-kramande överheten  väntat på. Påhejad av media handlade man snabbt för att vända folkopinionen. Ingen folkomröstning som kunde genomlysa frågan tilläts. De styrande påstod att  omvärldsbilden blivit helt förändrad.  Att Ryssland brutet den europeiska säkerhetsordningen och nu utgör ett oberäkneligt hot. Putins anfall beskrivs som oprovocerat, vilket inte stämmer . Ryssland har upprepade gånger protesterat mot NATO utvidgning österut och begärt säkerhetsgarantier mot Ukrainas som NATO-land med  kärnvapen. Precis som USA:s Monroedoktrin inte tillåter utländska militärallianser och kärnvapen vid USA:s gräns är det en likvärdig existentiell fråga för Ryssland

Putins krig mot Ukraina är ett flagrant folkrättsbrott som orsakar död, förstörelse och flykt vilket drabbar de fattigaste främst. Det ska fördömas. Det finns inga ursäkter för invasionen men faktorer som förklarar den. Den USA-stödda kuppen i Kiev 2014,  diskrimineringen av ukrainare av ryss-etnisk ursprung, det påföljande inbördeskriget och Kiev sabotaget mot Minsk överenskommelsen som skulle ge Donbass en viss autonomi. En annan faktor är USA:s svek mot löftet att inte expandera NATO österut och därmed ignorera Rysslands säkerhetsintresse.

Ryssland är en stormakt med kärnvapen men dess intressesfär omfattar geografiskt det forna Sovjetunionen, där Putin nationalistiska ideologi tar sig uttryck i ett självpåtaget ansvar för de ryssar som efter Sovjets fall hamnat i angränsade stater. Föreställningen  att Ryssland ohotat skulle anfalla Sverige i ett isolerat krig har ingen trovärdighet. Det inser även vår överbefälhavare

Konflikten i Ukraina måste lösas med fredliga medel.  Men alla som förespråkar förhandlingar och fred stämplas genast som Putinlakejer i den gällande diskursen.  vilket bland andra Gudrun Schyman fått erfara. Den en gång så starka fredsrörelsen har till stor del  låtit sig skrämmas till tystnad.  Ensidigheten är bedövande. Detta till skillnad från länder på kontinenten. I bland annat  Tjeckien, Tyskland och Frankrike demonstrerar tiotusentals mot krigspolitiken. Här fjäskar våra politiker för statsterroristen Erdoğan i Turkiet vilken blidkas med tryckfrihetsinskränkande utlandsspionage-lag och utelämnanden av flyktingar för att släppa sitt veto mot svenskt NATO-medlemskap.

De hemliga Pentagonpapperen som som nu cirkulerar på internet avslöjar Ukrainas katastrofala förluster på slagfältet.  Men Biden säger nej till förhandlingar, det ska stridas till den sista ukrainska soldaten lyder parollen. Syftet är i första hand inte att rädda Ukraina utan att försvaga Ryssland, vilket också framgår av Pentagons strategiska dokument

Vi vill hävda att den enda riktiga är att vinna freden – inte kriget.

Men att framställa NATO  som fredsskapande och trygghetsgarant är att vilseleda.   NATO står för 60 procent av klotets militärutgifter och det överlägset största andelen folkrättsbrott under efterkrigstiden. Ryssland är en militär dvärg i jämförelse bortsett från kärnvapeninnehavet

NATO är en krigsorganisation som verkar långt bortom sitt ursprungliga försvarssyfte. Den fruktansvärda förstörelse  och massdöd som drabbat  Irak, Afghanistan , Libyen, Syrien (för att inte tala om Korea och Vietnam) existerar inte i berättelsen om NATO och USA. NATO:s överbefälhavare har alltid varit en amerikan och USA står för 70 procent av organisationens budget. 

NATO är i verkligheten  ett verktyg för Pentagon krigsäventyr understödd av landets mäktiga militärindustriella komplex.  För USA är det en fördel att kunna använda andra länders ungdom, långt från det egna landet som kanonmat i sina kolonialkrig,  för att få tillgång till andra länders råvaror  och marknader. En världsordning som ska säkras med hjälp av militära utposter jorden runt.

Att tro,  som propagandan hävdar, att Sverige kan känna sig trygg under amerikansk kärnvapenparaply är en illusion. Om kriget eskalerar i Europa kommer USA  aldrig  riskera att Washingtons eller New Yorks utplånas i en konfrontation med Ryssland.   Det svenska krigsäventyret i Afghanistan under USA:s befäl är ett varnade exempel. Miljarder bortkastade skattepengar på en främmandes makts krig mot ett fattigt land som bara resulterat i förödelse och hemskickade liksäckar.  USA föredrar att föra krig med hjälp av ombud

I NATO är kärnvapen en integrerad del av militärdoktrinen. Regeringens NATO-ansökan inlämnades också utan några som helst förbehåll. Krav på att inga kärnvapen ska placeras i Sverige har ingen bäring, eftersom USA:s policy är att aldrig bekräfta eller förneka kärnvapen ombord på dess krigsfartyg och militärflyg.   Vi blir ett legitimt mål för ryska kärnvapenmissiler vid en militär konfrontation mellan NATO och Ryssland

Nu bemöts vi fredsförespråkare av rent orwellska tongångar. ”Om du vill ha fred rusta för krig ” skriver ledarskribenten Anders Gustavsson under rubriken Sanna fredsvänner älskar Aurora 23 i liberala Blekinge läns tidning  (19 april)

Konfrontationspolitiken med vapenleveranser, NATO-expansion och förödande sanktioner som drabbar vanligt folk i Ryssland liksom övriga Europa ökar bara spänningen och risken för storkrig. Istället för vapenskrammel och ordkrig behöves fredsskapande aktioner. Medling mellan de krigförande genom politisk dialog , ömsesidig förståelse samt avspänning genom förtroendeskapande åtgärder, i första hand vapenvila . Något som Brasiliens president Lula nu tagit initiativ till och som tidigare varit ett signum för vårt land.

Återställ alliansfriheten, den har tjänat oss väl i 200 år.  Säg nej till krigsorganisationen NATO.

Mario Sousas tal:
Detta är Uppsalas Arbetsgrupp mot svenskt Natomedlemskap som har torgmöte, ja, det kan ni se i vår banderoll bakom mig.
Mitt namn är Mario Sousa.
Vi har detta torgmöte därför att vi anser att fråga om svensk Natomedlemskapet måste diskuteras offentligt.
Tänk att i 200 år har Sverige haft en politik av alliansfrihet och neutralitet vilket har gett Sverige fred i hela 200 år.
200 år utan krig i ett land i vår värld är ett unikum!
Vilket annat land i hela vår planet kan berätta att det inte haft krig i 200 år?
Sverige har varit ett undantag i en värld där krig har alltid varit en del av livet med även två världskrig!
Denna tid har förre detta statsministern Magdalena Andersson gjort slut på några veckor genom att ansöka om Sveriges medlemskap i Nato utan offentlig politisk debatt, med total tystnad i tidningarna, i radio och Tv.
Magdalena Anderssons natoäventyr har fått fruktansvärda konsekvenser för Sverige med placering av kärnvapen på svensk mark.
Innan riksdagsvalet i september 2022 var det inte tal om att placera Natos kärnvapen på svensk mark.
Det fanns då ingen bland politikerna och riksdagskandidater som ifrågasatt denna inställning.
Då gällde svenskt medlemskap i Nato men inga Nato kärnvapen på svensk mark.
Men ett par månader efter valet, när landet har fått en ny blå-brun regering, har inställningen till kärnvapen på svensk mark ändrats totalt till sin motsatts.
Nu gäller det ett öppet Sverige för Natos kärnvapen.
Utan någon offentlig debatt!
Den första officiella steg togs inte av politikerna utan av Sveriges ÖB Micael Bydén. Bydén gick förbi Sveriges riksdag och välkomnade Natos kärnvapen till svensk mark.
Detta är i sig en skandal som omkullkastar Sveriges grundlag och förordningar och som borde ha haft konsekvenser för Bydén.
Men den nya statsminister moderaten Ulf Kristersson agerade inte mot Bydén utan hängde med i Bydéns förslag och välkomnade Natos kärnvapen till svensk mark.
Sverige har nu fått en ny verklighet.
Från att vara ett fredsland utan krig i 200 år har Sverige gjorts till ett stödland för Natos militära äventyrar mot Ryssland, även så med Natos kärnvapen på svensk mark!
Magdalena Andersson har öppnat dörren till de mest reaktionära krafter i landet att göra om Sverige från ett fredsland till att bli ett land som hotar Ryssland med kärnvapen med de konsekvenserna som det kan ha för oss alla.
Så skulle aldrig blivit om vi hade haft möjlighet till att offentligt debattera frågan om ett svenskt Natomedlemskap.
Vi vet att om en sådan demokratisk process genomförs i Sverige kommer vi som är emot Nato att vinna stort i en folkomröstning.
Därför vill de tysta ner debatten om svenskt Natomedlemskapet.
Res din röst och kräv du också en offentlig diskussion om Nato.
Sverige är ett fredsland, så vill vi ha det, så ska det fortsätta.
Nej till krig, nej till Nato, nej till kärnvapen.
Tack för ordet.