Kubamötet i Uppsala, en succé!
26 mars, 2023

Kubamötet i Uppsala, en succé!
Svensk-Kubanska Föreningens möte i Uppsala lördag 25 mars kan bara kallas för en riktig succé. Över 75 deltagare gjorde mötet med Kubas ambassadör Alba Soto Pimentel lyckat. Ambassadörens tal möttes med stora applåder, liksom de bra, konkreta svaren under frågestunden med ambassadören och ambassadrådet Jesús Caballero från ambassaden i Stockholm. Många ungdomar deltog, en ny generation tar vid. På plats fanns även en grupp unga kamrater från RKU i Stockholm. När mötet var slut fortsatte deltagarna att umgås och prata med Kubas ambassadör och ambassadrådet i en mycket god kamratlig stämning.
Mötesarrangörerna hade från början bokat en lokal för ca 30 personer men förstod att intresset var stort då allt fler anmälde sig att delta när det blev känt att ett gäng högextremister hade fått polistillstånd att demonstrera på gatan utanför möteslokalen. I ett genidrag ändrade mötesorganisatörerna i sista stund till en möteslokal som kunde rymma många flera. Bra gjort! De högerextremas demonstration, fem skrikande själar på gatan, blev bra propaganda för solidaritetsmötet med Kuba.