TRIS skyddade boende fixar miljonvinst år ägarna med kommunens pengar
18 februari, 2023

Fem miljoner i aktieutdelning per person och 40 miljoner i bolagets egen kassa. Skyddet mot hedersförtryck hamnar alltmer i privata bolags roffarhänder.

Systrarna Mariet Ghadimi och Talin Davidian startade den ideella föreningen Tris, Tjejers Rätt I Samhället samma år som Fadime Sandal mördades av sin far i Uppsala. 2014 startade Tris ett skyddat boende, Madickengården med hjälp av ett bidrag på 900.000 kr från staten. Ett år senare är Madickengården, som kommunen köper placeringar på inte längre i föreningen Tris ägo utan överfört till ett aktiebolag.

En lukrativ affär visar det sig Årsredovisningen för 2022 visar en vinst på nästa 60 miljoner kr. Vinstmarginalen är rekordhöga 60 procent. Aktieutdelningen ligger på 40 miljoner kronor. Utåt skyltade sig Tris som ideell förening och pionjärer i skyddat boende och systrarna väckte uppmärksamhet med sin rapport om hedersförtryck, 2021 utsågs Mariet Ghadimi till årets hedersupplänning.

År 2019 grundades ett fastighetsbolag som äger Madickengården AB samt ett specifikt fastighetsbolag. I båda är Talin Davidian ordförande och Mariet Ghadini styrelseledamot. Bolaget ägnar sig också åt rena fastighetsaffärer 2020 köpte den ideella föreningen Tris en fastighet i attraktivt område för 8 miljoner kr, en månad senare såldes den för samma summa till Madickengårdens fastighetsbolag.

Därefter har bolaget köpt fyra fastigheter i attraktiva lägen på 6 – 12 miljoner kr. Redan första året har bolaget tillgångar för 27 miljoner kr. Ägarbolaget gör en vinst på 13 miljoner kr och styrelsesystrarna får 5,5 miljoner i utdelning.

2021 köpte Tris in två lyxbilar (Volvo xc90) för vardera ca 1 miljoner kr och hyrde året innan en annan lyxbil samma prisklass (BMW 540 xdrive). Förra året övergick kontraktet till ett konsultbolag i företagande och juridik. Bakom konsultbolaget står en person som också är Tris jurist och styrelseledamot i bolagen runt Tris. Han sammanbor med systern som grundat och företräder Tris.

En sammanställning som Socialstyrelsen gjorde 2020 visar att en tredjedel av alla skyddande boenden drevs av privata bolag och de stod för nästan hälften av alla platser. Forskaren Marcus Lauri studerar ”marknadiseringen” av skyddade boenden. När de privata bolagen tar över skiftar perspektivet från de utsatta till de inom socialtjänsten som placerar. De privata bolagen säljer in sig genom att säga att de tar ett helhetsansvar. Med privata bolag blir vinsten det primära inte de som ska skyddas påpekar han.

Kommunens avtal med Tris och Madickengården har kostat över 20 miljoner kr sedan 2019. Det handlar främst om socialnämndens placeringar i skyddat boende i familjehem. Dygnstaxan på Madickengården ligger ca 8 procent över kommunens egna boende.  Stockholms kommun har betalat över 11 miljoner kr sedan 2020, varav Skärholmens stadsdelsnämnd i svårt ekonomiskt läge stått för 6,8 miljoner kr.

Uppsala har därtill betalat runt 2,8 miljoner kr om året till Tris i ett fyraårigt avtal om partnerskap. Ett avtal som innebär att Tris ska göra förebyggande insatser som troligtvis ligger utanför föreningens kompetens. Det handlar bland annat om läxläsning, idrottsaktiviteter och utbildning, bland annat av idrottslärare.

Det förekommer också en misstanke om jäv, mot en tidigare socialtjänstanställd, enligt anonym källa som UNT hänvisar till med ”en märklig koppling till aktiebolaget”. Avtalet fungerade som ett direktiv att konsulta Tris när ett ärende dök upp. Tris tolkade det mesta som hedersproblematik med placeringsbehov vilket föreningen kunde ordna. Från Januari 2023 har Tris dock sagt upp avtalet, med förklaringen att de inte längre har behov av ekonomiskt stöd