Lördag 12 november, torgmöte mot svenskt Natomedlemskap.
12 november, 2022
Lördag 12 november, Uppsalas centrum.
Torgmöte mot svenskt Natomedlemskap.
Många aktivister delade flygblad och pratade med människor som ville veta mera eller ville helt enkelt få säga sitt om denna bedrövliga affären med svensk Natomedlemskap.
Bra möte med 5 talare från Lars Drake-Nej till Nato, Hans Jivander-Folket i Bild, Kristi Kolthoff-Kvinnor För Fred och Lars Björkblom och Mario Sousa – Kommunistiska Partiet. Flera gånger ficka talarna applåder från de som stannade och lyssnade.
Vi kommer åter lördag 26 november.
Välkomna att kontakta oss!

Mario Sousa

Lars Björkblom

Kristi Kolthoff

Hans Jivander

Här kan ni läsa Mario Sousas tal:
Politrukerna ska inte bestämma landets öde.
Det ska folket göra!

Detta är Uppsalas arbetsgrupp mot svenskt Natomedlemskap, ett antal fredsorganisationer och partier i Uppsala, som har torgmöte, ja, det kan ni se i vår banderoll bakom mig.
Mitt namn är Mario Sousa och jag är medlem i Kommunistiska Partiet.
Vi har detta torgmöte därför att vi anser att fråga om svensk Natomedlemskapet måste diskuteras offentligt.
Tänk att i 200 år har Sverige haft en politik av alliansfrihet och neutralitet vilket har gett Sverige fred i hela 200 år. Trots 2 världskrig!
Detta fantastiska tiden har f.d. statsministern Magdalena Andersson gjort slut på 2 veckor utan politisk debatt, med tystnad i tidningarna, radio och Tv.
Magdalena Andersson har offentligt sagt att det är bättre så, att svenska folket inte kan ges ansvaret för beslutet i fråga om Natomedlemskapet därför att vi inte har det som krävs för att veta vad som är bäst.
En mycket arrogant översittare inställning som Magdalena Andersson har visat gentemot landets medborgare. För henne var det bäst att en grupp politruker i den svenska Riksdagen fick bestämma om landets öde, inte medborgarna.
Vi har det motsatta inställningen, vi anser att alla svenskar borde informeras om Natos historia och ges möjlighet att utvärdera om en natomedlemskat är vad landet behöver och ges möjlighet att folkomrösta om det. Natomedlemskapet är en alldeles för stor fråga för att snabbt skyndas igenom i riksdagen av en grupp politruker.
I 200 år har Sverige haft fred. Nu ska riksdagens politruker kasta oss i en krigsallians med Nato, välkänd för sina krig och krigsbrotten över hela planeten.
Argumenten är den gamla ”ryssen kommer, ryssen kommer”.
Så har det låtit från den politiska högern, militaristerna och krigsgalningarna i detta land i 200 år.
Men ryssen har inte kommit. På hela 200 år!
Och ni tänker, men Ukraina då, de kom till Ukraina.
Det är sant, men relationen Ryssland-Ukraina är ett gammalt problem, en gammal historia.
Något sådant problem eller historia, finns inte när det gäller Sverige.
Sant är det att här har ryssen inte kommit på hela 200 år.
Den påstådda ”ryssen kommer” är bara en falsk anledning från de som har intresse att få Sverige att gå med i Nato, de som har stora ekonomiska fördelar om Sverige går med i Nato, de som kommer att tjäna miljarder och miljarder om Sverige går med i Nato.
Här pratar vi om de svenska vapenfabrikanterna med Wallenberg i spetsen, Boforskanoner, krigsflygplan, bomber, miner, racketar, allt elände för att döda folk över hela världen.
De svenska vapenfabrikanterna är bland de största i hela världen.
Och de vill ha nya marknader, sälja mera vapen, tjäna mera pengar.
Därför är Nato viktig. Med svensk Natomedlemskap öppnar sig marknader för de svenska vapenfabrikanterna i Natos 28 länder, för nya miljarder dollar att kamma hem för att sprida dödsmaskiner över hela världen.
Och så var det också Markus Wallenberg den viktigaste person som ingick i den svenska delegationen som åkte till Finland för att diskutera en gemensam ansöka om att gå med i Nato. Förre detta statsministern Magdalena Andersson var bara en bifigur i sammanhang som lett sig ledas av Wallenbergs natoäventyr.
Till denna utveckling i Sveriges vackra land säger vi Nej.
Vi kräver en offentlig debatt om Nato och en folkomröstning om svensk Natomedlemskap.
Vi vet att om en sådan demokratisk process genomför i Sverige kommer vi som är emot Nato att vinna stort i en folkomröstning. Därför säger politrukerna i riksdagen nej till folkomröstningen. Res din röst och kräv du också en offentlig diskussion om Nato.
Sverige är ett fredsland, så vill vi ha det, så ska det fortsätta.
Nej till krig, nej till Nato.