Pelling sviker invånarna i Gottsunda.
21 juni, 2022

Nytt från Uppsalakommunisterna!
Ett debattinlägg idag 21 juni i UNT om Gottsunda och framtiden för stadsdelen.
Gottsunda Centrum har sossarna och Pelling sålt till Bonniers.
Och det är som författarna skriver,
”Kan Erik Pelling ge några garantier för att bibliotek, teater, simhall och sporthall får vara kvar?”
Skicka gärna vidare till dina vänner och bekanta!
Följe oss på
https://www.facebook.com/kpuppsala
http://kommunistiskapartietuppsala.se/

Pelling sviker invånarna i Gottsunda.

För fem år sedan hamnade stadsdelen Gottsunda på listan över särskilt utsatta områden.  En mindre smickrande lista som pekar ut områden med låg socioekonomiskt statuts och där kriminella har en tydlig påverkan på samhället. I vanligt tal även kallat problemområden.

Vi som bor i Gottsunda delar inte den bilden helt. Förutom problemen vi kan läsa om i media finns det mycket positivt i området. Förutom en vacker natur finns det även en känsla av gemenskap bland invånarna i Gottsunda. Folk umgås över etniska och kulturella gränser på ett sätt som inte är lika vanligt i andra områden. Det finns en öppenhet och hjälpsamhet som inte är särskilt vanlig i Sverige idag. På somrarna är lekplatser och naturområden fyllda med barn och familjer som grillar, umgås och leker.

Vi har ett Centrum, inte bara för shopping utan som också huserar flera viktiga mötesplatser.

Ett välbesökt bibliotek, en samlingsplats både för barn med föräldrar och äldre. Ett bibliotek med barnböcker översatta till en mängd olika språk för att möta blandningen av nationaliteter i Gottsunda. En teater som besöks av skolor runt om i Uppsala. Det finns simhall och en sporthall som används flitigt.

Hur som helst togs listan på stort allvar, helt rätt skulle det nu satsas på Gottsunda. Erik Pelling deklarerade att Uppsala inte ska ha några särskilt utsatta områden och en handlingsplan togs fram för att lyfta Gottsunda ifrån denna lista.

Efter två år kom en rapport över vad som hänt och några saker lyfts fram som stora framgångar. Ett jobb och utvecklingscenter, en fritidsklubb och socialarbetare i skolan. En ny handlingsplan skulle tas fram där Gottsunda år 2030 skulle vara hjärtat i södra Uppsala. Vad menas med hjärtat i södra Uppsala. Vad är det Pelling har för planer med stadsdelen?

Vid sidan av dessa ”stora framgångar” händer annat som kan få en att undra vad planen med att förnya Gottsunda innebär. Hyresbostäderna i Valsätra som nu ägs av Victoriahem, renoveras en i taget. Vid utflytt av befintlig hyresgäst renoveras lägenheterna och hyran höjs till nivåer som kan få vem som helst att tappa hakan. En tre rum med kök kostar efter renovering ca: 10000 kr i månaden, en motsvarande orenoverad lägenhet på andra sidan vägen ägd av Uppsalahem kostar 6000 kr i månaden. Lägenheterna ägda av Rikshem nära centrum hyrs ut på korttidskontrakt till nya hyresgäster. Med anledning av att de snart ska renoveras. Uppsalahem har aviserat att 1500 av deras lägenheter i Gottsunda snart ska börja renoveras. Att dessa renoveringar leder till kraftigt höjda hyror finns ingen tvekan om. Det kan man se överallt där dessa företag renoverar.

Vem ska ha råd att bo kvar i stadsdelen? Är det så att det är invånarna som ska förnyas i stället för själva området?

Den senaste nyheten i är försäljningen av Gottsunda centrum. Centrumet har sålts till Bonniers fastighetsbolag. Det ska utvecklas med en privat entreprenör heter det. Fler restauranger och lokala entreprenörer ska få plats. Vad kommer detta att innebära de mötesplatser som finns? Ett bra svar kan vi hitta i Fastighetstidningen, där Nils Staf, vd för fastighetsbolaget Hemsö säger, vad gäller att enbart flytta kapital från kommunen till privat aktör kommer kommunens alternativ alltid att vara bättre. Det man kan hjälpa kommunen med vid renovering är att effektivisera ytorna och ta bort icke värdeskapande ytor. I Gottsunda centrums fall skulle det innebära att krympa eller ta bort utrymmet för de viktiga mötesplatserna för att göra plats för det kommersiella.

Kan Erik Pelling ge några garantier för att bibliotek, teater, simhall och sporthall får finnas kvar?  Vad händer med lokalhyrorna när vinstintressena tar över? Pelling hävdar att kommunen kommer att ha en fortsatt aktiv roll och ta ansvar för Gottsunda genom samverkansavtal. Vad blir kvar av detta om Bonnier i sin tur säljer centrumet vidare?

Kommunistiska Partiet, Uppsalaavdelningen
Johan Fors, Gottsundabo
Agneta Nordin, Gottsundabo
Lars Björkblom, Gottsundabo