Torgmöte mot Nato fredag 20 maj.
22 maj, 2022

Uppsala
Torgmöte mot Nato fredag 20 maj.
Mötet tog plats på Celsiustorget och samlade ca 40 personer.
Talarna var Ingalill Ek, Kvinnor För Fred, Lars Drake, Nej till Nato, Hans Jivander, Svenska Fredskommitté, Hans Johansson, Kommunistiska Partiet.
Talarna fick bra med applåder från publiken och förbipasserande. Flygblad delades ut och en del diskussioner var på gång. De närvarande organisationerna kom överens om att fortsätta kampen mot Nato med flera aktiviteter.
Talet från vår kamrat Hans Johansson finns med här för information.
Även mötets flygblad finns här att läsa.
Du som är intresserad eller vill stödja aktiviteterna mot Nato i Uppsala läs gärna https://www.facebook.com/kpuppsala eller denna Kommunistiska Partiets hemsida

Tal av Hans Johansson, Kommunistiska Partiet
Torgmöte, Nej till NATO i Uppsala, 20-5-22

Häromdagen fick jag ett brev från en vän i min födelsebygd, Bergslagen. Hon har sina rötter i det kalla krigets Berlin. Brevet är daterat den 15 maj.  Samma dag som den socialdemokratiska partistyrelsen sade ja till att ansluta Sverige till NATO.  Hon skriver ” Idag känns det som en svart dag i Sveriges historia. Man borde sätta flaggan på halvstång.  Socialdemokraternas beslut om NATO-medlemskap var förväntad men till sista minuten hoppades jag att förnuft, ansvar och fredsviljan skulle segra. Förgäves, nu byggs det upp en hård konfrontationslinje som ingen vet var den leder till.” Jag tror hennes reaktion överensstämmer med vad vi här församlade och en stor del av svenska folket känner.
Den socialdemokratiska partiledningen går emot partiets kongressbeslutet.  Försvarsminister Peter Hultqvist deklarerade där att det var uteslutet att han skulle delta i att Sverige söker medlemskap i NATO. Med kuppmetoder körde partistyrelsen över de egna medlemmarna med en hastigt påkommen skendialog styrd av jasägarna. Folkomröstning avisades med  motiveringen om påverkansoperationer från Ryssland, några andra makters påverkan existerar inte sosseledningens världsbild. . Ensidigheten är total.  I partistrategin inför valet skall NATO-frågan spelas bort för att öka partikoryfeernas chansen att sitta kvar på taburetterna.
Statsministern talar högtidligt om att värna demokratin med förvägrar sina partimedlemmar en seriös diskussion eller att  inkalla  extrakongress.. Sveket är bottenlöst.
Det gick  lättvindigt för partistyrelsen att överge en alliansfria tradition som räddat svenska folket från att bli indraget i två världskrig. Sveriges anseende  som förespråkare för  fredlig samlevnad, dialog och nedrustning förlorar nu sin trovärdighet. Vem kan lita på Sverige som en förkämpe för kärnvapenförbud när vi går med i en kärnvapenorganisation?  Olof Palme sade i sitt sista första maj tal 1985 – vår främsta uppgift är att trygga Sveriges oberoende och att värna freden. Han såg det som som den lilla nationens förpliktelser att verka för fred och försoning mellan folken, att vi skulle stå fria från militära allianser och stormaktsblock. Palme förespråkade en gemensam säkerhet. Säkerhet kan endast nås när alla känner sig säkra. Palme arbetade för en kärnvapenfri zon i Östersjöområdet i dialog med dåvarande Sovjet, sedan mördades han.
Steg för steg har Sverige med Hultqvist som lots  under senare år närmat sig NATO med  värdlandsavtalet och militära samarbetsavtal med USA , samt regeringens vägran att ratificera FN:s konvention om kärnvapenförbud efter amerikanska påtryckningar. Som en grå eminens lade monopolkapitalisten Wallenberg vid det hemliga ministermötet i Finland i april vapenindustrins intresse i vågskålen vilket avgjorde NATO-frågan.   Strax efter beslutet skyndade statsministern  till Washington som hovsam undersåte. Nästa pilgrimsfärd går förmodligen till  statsterroristen Erdoğan i Turkiet.  Magdalena Anderson går nu armkrok med högerledaren, USA vurmaren och militaristen Ulf Kristersson.
Statsministerns påstår att  omvärldsbilden blivit helt förändrad.  Att Ryssland brutet den europeiska säkerhetsordningen och nu utgör ett oberäkneligt hot. Putins anfall  beskrivs som  oprovocerat, vilket inte stämmer. Erfarna säkerhetsanalytiker och f.d företrädare för USA:s utrikespolitik som George Kennan  och Henry Kissinger har varnat  för att västs konfrontationspolitik kan leda till krig. Ryssland har upprepade gånger protesterat mot NATO utvidgning österut och begärt säkerhetsgarantier mot Ukrainas som NATO-land med  kärnvapen. Precis som USA:s Monroedoktrin inte tillåter utländska militärallianser och kärnvapen vid USA:s gräns är det en likvärdig existentiell fråga för Ryssland.
Putins krig mot Ukraina är ett flagrant folkrättsbrott som orsakar död, förstörelse och flykt vilket drabbar de fattigaste främst. Det ska fördömas. Konflikten i Ukraina måste lösas med fredliga medel.  Men vår regering och den mediala propagandamaskinen glömmer att det var NATO  som först bröt denna ordning med sitt folkrättsvidriga anfall på Jugoslavien.
Att framställa NATO  som fredsskapande och trygghetsgarant är att vilseleda.   NATO står för 60 procent av klotets militärutgifter och det överlägset största andelen folkrättsbrott under efterkrigstiden. Ryssland är en militär dvärg i jämförelse bortsett från kärnvapeninnehavet.
NATO är en krigsorganisation som verkar långt bortom sitt ursprungliga försvarssyfte. Den fruktansvärda förstörelse  och massdöd som drabbat  Irak, Afghanistan , Libyen, Syrien (för att inte tala om Korea och Vietnam) existerar inte i berättelsen om NATO och USA. NATO:s överbefälhavare har alltid varit en amerikan och USA står för 70 procent av organisationens budget.
NATO är i verkligheten  ett verktyg för Pentagon krigsäventyr understödd av landets mäktiga militärindustriella komplex.  För USA är det en fördel att kunna använda andra länders ungdom, långt från det egna landet som kanonmat i sina kolonialkrig,  för att få tillgång till andra länders råvaror  och marknader. En världsordning som ska säkras med hjälp av militära utposter jorden runt.
I NATO är kärnvapen en integrerad del av militärdoktrinen. Regeringens krav på att inga kärnvapen ska placeras i Sverige och inga NATO-baser etableras har ingen bäring, eftersom USA:s policy är att aldrig bekräfta eller förneka kärnvapen ombord på dess krigsfartyg och militärflyg.   Vi blir ett legitimt mål för ryska kärnvapenmissiler vid en militär konfrontation mellan NATO och Ryssland.
Nu ska en stor militärövning , Baltops,  med NATO-medlemmar snart inledas vid Östersjön intill Rysslands gräns. Aftonbladet vet att berätta om ett jättelik amerikansk landstigningsfartyg på väg in i Stockholm, problemet, som tidningen ser det,  är att den är så stor att den svårligen kan lägga till vid frihamnen. (sic!).
Konfrontationspolitiken med vapenleveranser ,NATO-expansion och förödande sanktioner som drabbar vanligt folk i Ryssland liksom övriga Europa ökar bara spänningen och risken för storkrig.. Vapentillverkarna har strålande tider nu.. Med NATO ansluts Sverige till  det mest  aggressiva krigsorganisationen i världen.
I stället för vapenskrammel och ordkrig behöves politisk dialog , ömsesidig förståelse samt avspänning genom förtroendeskapande åtgärder Återställ alliansfriheten, den har tjänat oss väl i 200 år.  Säg nej till krigsorganisationen NATO.

Nej till svenskt medlemskap i Nato
Till regering och riksdag!
Besinna er!
Ni har fattat ett förhastat beslut om att ansöka om svenskt medlemskap i Nato!

Beslutet att helt bryta med den säkerhetspolitik som lyckats hålla oss utanför två världskrig kommer att bli ödesdigert!
Svenska folket vill leva i fred! Vi vill inte att våra ungdomar skall skickas ut som kanonmat i USA:s och Natos krig. Svenska folket vill inte att Sverige genom ett Natomedlemskap blir ett prioriterat målområde för ryska kärnvapenmissiler.
Att frågan om svenskt medlemskap i Nato lyfts ur stundande valrörelse, därtill med argument att ett Natomedlemskap är för svårt och för hemligt för svenska folket att ha en åsikt om vittnar om en arrogans och ett förakt för folket utan dess like! Ert handlande visar att ni inte representerar det stora folkflertalet utan sitter i knät på Nato och det svenska militärindustriella komplexet.
Riksdagens beslut är baserat på en odemokratisk kupp av det socialdemokratiska partiet. Ingen av socialdemokratins riksdagsledamöter har mandat att i riksdagen rösta för ett svenskt Natomedlemskap. Det strider både mot beslut på den socialdemokratiska kongressen och den politik de blev valda in i riksdagen på.
Krig måste förebyggas. Det sker genom att minska spänningar mellan stater och underlätta samarbete och dialog, inte genom konfliktskapande. Ett Natomedlemskap driver oss i motsatt riktning. Sverige blir utsatt för fara med ett medlemskap i Nato. Nato är en aggressiv krigs- och kärnvapenallians.
Militär upprustning och krig är extremt klimat- och miljöförstörande och leder till flyktingkriser med enorma mänskliga lidanden. Krig innebär även ett ekologiskt sammanbrott. För att inte tala om den mänsklighetens utplåning som ett kärnvapenkrig kan leda till.

Vi kräver att Sverige skall vara alliansfritt och ansluta sig till FN-konventionen om ett förbud mot kärnvapen.
Vi vill ha ett Sverige som agerar för fred och försoning mellan folken, för demokrati och social rättvisa.
Vi vill ha ett Sverige som står fritt från militärallianser.
Vi vill inte att Sverige fogas in i ett stormaktsblock.
Vi vill ha ett Sverige som agerar för avspänning, nedrustning och lyfter begreppet Gemensam säkerhet för överlevnad på vår planet.
Vi kräver att Sveriges Natoansökan omedelbart dras tillbaka
Nej till ett svenskt Natomedlemskap!

”Kampanjen Nej till svenskt Natomedlemskap”, Uppsalagruppen

Organisationer bakom kampanjen:

Nej till svenskt Natomedlemskap!

Enhetsgruppen i Helsingborg
Feministiskt initiativ, Malmö & Göteborg
Folket i Bild/Kulturfront, Riks
Folkkampanjen Kärnkraft och Kärnvapen, Sundsvall
Folkrörelsen Nej till EU, Riks
Framtiden i Våra Händer, Riks
Fredens Hus, Göteborg
Fredsloppet
Fredsrörelsen i Kungälv
Fredsrörelsen på Orust
Jordens Vänner, Helsingborg
Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Göteborg & Uppsala  Kommunistiska Partiet, Riks
Kristna Fredsrörelsen, Göteborg
Kronoberg för Fred och Alliansfrihet
Kvinnor för Fred, Riks
Nej till Nato, Riks
Palestinagrupperna i Sverige, Riks
Peace4climate, Stockholm
Proletären FF
Revolutionär kommunistisk ungdom, Riks
Föreningen Solidaritetsrörelsen i Göteborg
Svenska Fredskommittén, Riks
Svenska Kvinnors Vänsterförbund
Riks – Svensk-Kubanska Föreningen
Riks – Unga feminister
Riks – Vänsterpartiet
delar av Österlens Fredsfestival