Attacken på Ukraina är ett grundskott mot folkrätten
9 mars, 2022
(tidigare publicerad som insändare i UNT)


Rysslands invasion av Ukraina är ett brott mot folkrätten. Kriget drabbar hårdast de minst bemedlade,  i Ukraina men också i Ryssland. Död, flykt förstörelse och fattigdom följer i dess spår. En tragedi som medför sorg och hat och fördjupar sprickan mellan länderna Ryssland måste ovillkorligen avbryta krigshandlingarna och söka fredlig lösning på konflikten.Putin använder samman argument för att stöpa om folkrätten som västmakterna gjorde vid Natos angrepp mot Jugoslavien, den av väst införda tolkningen Responsibility to protect vilket utgör ett brott mot FN-stadgans grundläggande fredsplikt. Självbestämmande innefattar även den territoriella integriteten, stadfäst av Helsingforskonferensen. Folkrätten har sedan brutits genom anfallen på Irak, Afghanistan, Libyen, Syrien, Palestina, Jemen under de senaste decennierna. Jemen är av FN förklarad som världens störta humanistiska katastrof.Men varken väst urholkning av folkrätten eller Ukrainas lågintensiva krig mot Lugansk och Donetsk och övergivande av Minsk 2 avtalet legitimerar det ryska anfallskriget. Attacken på Ukraina innebär ännu en grundskott mot folkrätten. Förlorarna är alla som vill en fredlig värld med samförstånd, respekt och solidaritet.

Rysslands uttrycker oro för ukrainskt Natomedlemskap med risk att få kärnvapenmissiler i den egna förstugan. Med tanke på den enorma förödelse under andra världskriget är oron förståelig. USA accepterade inte kärnvapenmissiler på Kuba, det är beklagligt att Rysslands likartade säkerhetskrav prompt avvisas. Med större lyhördhet från västs sida hade kriget kanske förhindrats.Det är sorgligt att Sverige bryter sin praxis och skicka vapen till kriget. Vapentillverkare ska inte kunna göra profit på det lidande vi nu ser. Ett tilltag som äventyrar vår alliansfrihet. Sverige säkerhet gynnas bäst genom att vi står fria från stormaktsblocken. En stormaktskonflikt hotar annars dra in oss i krigets strömvirvel. Sveriges regering bör erbjuda personella och materiella resurser för medling, vid sidan av humanitär hjälpUSA intar en polisiär roll med stöd av 800 militärbaser jorden runt och nära hälften av världens militärutgiften. USA får nu konkurrens i sin självutnämnda rätt att ingripa i andra länders öden. Vi ser en ökning av konfliktområden gällande geopolitik, marknader och råvaror. Ukraina har blivit en bricka i detta stormaktspel. Världen har blivit mer instabil

Den ständiga krigsretoriken om militära lösningar på konflikter måste bekämpas och ersättas med fredens röst. Här och nu måste kriget i Ukraina stoppas. Lösningen måste följa förhandlingens och diplomatins väg.