Röd Front – första Maj-program från Kommunistiska Partiets Uppsala-avdelning
1 maj, 2021