Coronakrisen och den sågade hemtjänsten
3 maj, 2020

Coronakrisen fortsätter ta över stora delar av våra liv. Det är en fruktansvärd tragedi som blottar många av de missförhållanden som finns inom vårt samhälle. Det är många liv som hade kunnat räddats om tex hemtjänsten inte under många år totalt sågats. Vi har i många år påtalat brister och missförhållanden där personal drivs till sammanbrott och sjukskrivningar i en verksamhet där stress och otrygghet arbetsförhållanden är vardag. Trots en rådande pandemi vågar inte vikarier och timanställda sjukskriva sig. I rådande pandemi blir dessa runtskickade på olika boenden för att ”kostnadseffektivisera”. De är skamligt och inte värdigt ett rikt och välutvecklat land som Sverige.

Brist på utrustning, stress och personal som inte får utbildning är inte undantagstillstånd. Det är vardag. Vi kan välja hur vi vill ha samhället både under och efter pandemin. De finns människor som blir rika på att se till att systemet som ser ut såhär. Konsulter och ”entreprenörer” har under många tjänat enorma pengar, medan politiker applåderat denna utveckling.

Vi offrar både arbetare och äldre för att dessa lismare ska få fortsätta sin stöld av våra gemensamma pengar. Det kan inte få fortsätta så här. Det minsta vi kan göra för att hedra de som lider och dör av denna pandemi är att inte låta detta hände igen utan skapa ett mänskligt samhälle.