Akademiska sjukhuset: NEDSKÄRNINGAR HOTAR PATIENTSÄKERHET OCH ARBETSMILJÖ
24 januari, 2020

Redan underfinansierade Akademiska sjukhuset i Uppsala tvingas nu skära ner med ytterligare 400 miljoner kronor.

Akademiska sjukhuset går med ett underskott på över 600 miljoner. Förra veckan tog den borgerliga majoriteten i sjukhusstyrelsen beslut om besparingar. 280 miljoner kronor ska sparas genom personalminskning och 128 miljoner kronor på övrigt, bland annat utbildning.

Pia Södermalm, ordförande för Kommunal i region Uppsala befarar att förslaget leder till större arbetsbelastning: ”Många av våra medlemmar är undersköterskor som Akademiska har brist på. Hur ska man kunna fylla vakanserna om man inte får tillsätta ny personal eller ersätta de som slutar?”

Malin Sjöberg Högrell (L) ordförande i sjukvårdsstyrelsen försvarar nedskärningarna och kräver en budget i balans inom tre år samt att personalökningen på 150 årsarbetare måste brytas ”Vi har över 8000 anställda och måste titta på alla personalkategorier”, säger hon.

Akademiska sjukhuset lider sedan länge brist på vårdplatser och har ständig överbeläggning. Det finns sängar men inte personal för att fylla sängarna med patienter. Överbeläggning, försämrar personalens arbetsmiljö, och det blir svårare att rekrytera och behålla personal. Svårigheter med att bemanna dygnetrunt-avdelningar har lett till stängda vårdavdelningar. Det behövs 150 sjuksköterskor till för att lösa problemen.

1436 patienter tillbringade förra året mer än 14 timmar på akuten i väntan på vårdplats. Läkarnas huvudskyddsombud Knut Bodin slog larm och stängde akuten såsent som i november förra året. I Läkartidningen underströk han allvaret: ”Jag kan inte garantera att någon i personalen under rådande förhållanden inte får stroke eller hjärtinfarkt.”

Antalet äldre och multisjuka ökar vilket ger ökad vårdtid och större behov av vårdpersonal. Om vården ska bedrivas i samma utsträckning som idag skulle läkarbesöken på Akademiska sjukhuset (och lasarettet i Enköping) stiga med 100.000. Enbart detta medför en kostnadsökning på 500 miljoner kronor. Sjukhusdirektör Erik Wahlberg säger till UNT att om sjukvårdsstyrelsens förslag genomförs, kommer det att påverka tillgängligheten till vård inom flera områden.

En stor del av underskottet beror på att sjukhuset på grund av personalbristen haft konstant ökade kostnader för inhyrd personal. Därtill leder New Public Management till ökad byråkrati. I regionkontorets analys framgår att antalet anställda inom ledning och administration ökar med 30 procent och övriga med 10 procent.

Sjukhuset är sedan lång tid underfinansierat. I 25 år har verksamheten gått med underskott, vilket sammanträffar med EU-inträdet och dess påbjuda privatisering.

I en arbetsmiljöanmälan i höstas yrkar Upplands allmänna läkarförening på ett förstatligande av Akademiska sjukhuset. Anna Rask Andersson, huvudskyddsombud, kommenterade i Läkartidningen: ”Det här går inte. Nu har landstinget haft sjukhuset i 35 år, och det är förfärligt vad det lett till.”

Hans Johansson