ÖVERFÖR LAGERHÅLLNINGEN I OFFENTLIG REGI!
18 oktober, 2019

Sjukvårdssäkerheten äventyras med upphandlingssystemet och privatisering.
Region Uppsalas styre är ansvariga för att hela Mellansveriges sjukhus befinner sig i stabsläge och över 100 operationer har ställts in. Den upphandlade Apotektjänst AB lager av sjukvårdsartiklar var slut redan när affären gjordes upp.
Trots utpekade risker med bolaget försvarar ordföranden för nämnden som skrev på Bertil Kinnunen (s) beslutet med ansvar mot skattebetalarna, sic! Priser var 4 miljoner lägre än något annat!
SKROTA UPPHANDLINGEN OCH ÖVERFÖR LAGERHÅLLNINGEN I OFFENTLIG REGI