Har Venezuela biologiska massförstörelsevapen?
25 februari, 2019

Nå, kanske inte bokstavligen, men UNT menar att Venezuelas politik innebär ett hot mot de omgivande staterna och till och med USA då ”smittan riskerar att spridas vidare i Latinamerika, till den karibiska övärlden samt till amerikanska storstäder som Miami och Houston”. Och det är inte den politiska smittan som UNT syftar på.
Ovanstående invasionsmotiverande nyhet om smittspridande lanserar ledarskribenten Johan Rudström i Uppsala Nya Tidning. Rudström har hittat uppgiften till detta i en expertrapport i Lancet Infectious Diseases. Lancet-rapporten med rubriken Venezuela’s humanitarian crisis, resurgence of vector-borne diseases, and implications for spillover in the region publicerades för tre dagar sedan, och att den omedelbart väckte Johan Rudströms intresse är inget som är ägnat att förvåna. De flesta svenska dagstidningar har redan tidigare haft ett flertal ledare som mer eller mindre öppet förespråkat ett maktövertagande i Venezuela. Vanligtvis kompletterat med krav på att den president (eller snarare tronpretendent) som USA uttalat sitt stöd för skall ges makten utan krav på något föregående presidentval. Och få styra landet med dekret. Sådant som här i Europa på den tiden det förekom kallades självhärskardöme snarare än konstitutionell monarki.
I rapporten i Lancet förekommer den varning som Rudström rapporterar. De som har skrivit artikeln i går faktiskt ännu längre och förespråkar att Organization of American States, OAS – vilka hittills har vägrat ställa sig bakom någon militär intervention i Venezuela – och andra och andra internationella politiska organisationer skall öka sina påtryckningar på den Venezolanska staten att acceptera humanitär hjälp som erbjuds av det internationella samfundet.
Risken för spridning av de aktuella sjukdomarna beror dock enligt artikeln främst på att många Venezolander har tvingats flytta till de andra länder som därför räknas som hotade.
Däremot nämner rapporten inte någonting om de ensidiga USAmerikanska sanktioner som förutom det sänkta priset på råolja fungerat som vapen i den ekonomiska krigföringen mot det oljerika Venezuela. En ekonomisk kampanj närmast jämförbar med förberedelserna för kuppen mot Allende i Chile 1973. Vilket gör att sanningshalten i undertecknandet av den gängse vetenskapsmannamässiga deklarationen ”We declare no competing interests” kan ifrågasättas.

”Do not trust the horse, Trojans! Whatever it is, I fear the Danaans, even when bringing gifts.”