EU-tiggeriet och kristligheten
Föreställer inte hur Segersam fördriver tiggare från Uppsalas köpcenter och gågator.
29 december, 2018

Jonas Segersams debattartikel i UNT, publicerad 24/12(!) leder osökt läsarens tankar vidare till bibeln och det kristna julfirandet. Segersam, kommunalråd för KD i Uppsala skriver att ”Vi tycker … att man bör se över behovet av härbärgen så att det endast täcker de mest akuta behoven.” och vidare ”… ta vara på möjligheten att använda lokalerna för andra ändamål”.
Långväga resande utan hemortsrätt i Uppsala, som bibelns Josef och Maria var i Betlehem torde ha få svårt att finna ens ett stall för Jesu födelse om de varit beroende av KD:s kristlighet.

Det finns mer i Segersams text som borde kunna få seriösa kristna att rynka på näsan, som när han med hänvisning till de skriftlärde – Högsta Förvaltningsdomstolen – och i månglarnas intresse, han tar shoppingcenter som gågatan och andra områden centralt i Uppsala som exempel – vill skapa möjligheten att trakassera tiggare med krav på tillstånd. Tiggeriet påstås störa ordningen och blockera utgångar och passager.

Det kristna budskapet är dock knappast ens aktuellt som någon slags associationslek för KD:s politiker. Det handlar för KD liksom för övriga representanter för överheten att satsa rätt i det stora spelet, att ställa in sig i ledet när det gäller de stora frågorna. Framför när det gäller Sveriges (dvs. de svenska kapitalisternas) internationella konkurrenskraft.
Därför lyser ett antal ord och begrepp som annars vore självklara i en debatt om tiggeriets orsaker och förebyggande enbart med sin frånvaro i Segersams artikel. Sådant som arbetslöshet, fattigdom, rasistisk diskriminering och kristlig dubbelmoral kringgås utan att noteras.
Men låt oss i stället för att förlora oss i hans förtigande av de obehagliga detaljerna gå på djupet med problemet. EU-tiggeriet är ett exempel på hur EU-systemet fungerar som ett transportband för löne- och villkorsdumpning genom förflyttning av arbetskraft. Och EU-systemets transportband är i sin tur bara är en avgrening av de interkontinentala transportband som får påfyllning i den yttre änden genom folkmord och fördrivning och fattiggörande. Vilket ofta genomförs med hjälp av trupper från EU-länderna. Förutom mindre påtagligt genom ojämlik handel och miljödumpning. Underutveckling är ett verb. Genom att underutveckla.

I slutet av 1840-talet när Marx och Engels skrev det kommunistiska manifestet kunde de med all rätt hävda att ”Arbetarna har intet fädernesland.” Arbetarklassens elände var då i stort sett lika stort i alla länder.
Arbetarklassens kollektiva kamp för överlevnad och vidare för drägligare villkor gav dock effekt. Speciellt i föregångslandet England.
En illustration till förändringen finns hos Marx i kapitalets band II, där han beskriver de engelska kapitalisternas strävan att pressa ned löner och övriga villkor i England till de andra industriländernas lägre nivåer.

”Nu (1873) har vi kommit betydligt längre tack vare den internationella konkurrens, som det kapitalistiska produktionssättets utveckling åstadkommit mellan alla världens arbetare. Nu handlar det inte om att pressa ner de engelska lönerna till kontinentens nivå utan om att i en närmare eller fjärmare framtid få ner de europeiska lönerna på den kinesiska nivån. Det är det perspektiv, som mr Stapleton, medlem av parlamentet, i ett valföredrag målar upp om arbetets pris i framtiden. ”Om Kina blir ett stort industriland”, sade mr Stapleton, ”kan jag inte förstå hur Europas industriarbetare skulle kunna hålla ut i kampen utan att stiga ner till sina konkurrenters nivå.”

Stapeltons rosenröda drömmar om vad som idag kallas ”Race to the bottom” har besannats. Kina har blivit ett stort industriland och det handlar nu för bland annat svenska politiker – som i KD – om att pressa ner de svenska lönerna till den kinesiska nivån. Den inbördes tävlan partierna emellan handlar om hur man ska komma dithän så snabbt som möjligt och utan att fattiggörande och deklassering skall orsaka försvårande utbrott av proletär klasskamp.
EU-tiggeriet, liksom sådant som KD:s påtagliga okristlighet gentemot EU-tiggeriets fattiga resande utan hemortsrätt är bara de nya verktygen för den nya sociala ingenjörskonsten.