1:a maj 2018
15 maj, 2018

Demonstrationståget gick från Stadsbiblioteket till Stora torget.
På demonstrationsmötet på torget var huvudtalaren Jenny Tedjeza, Proletärens chefredaktör.
Från RKU talade Erik Kalantar och Max Österman Borg.
Kalle Sundström sjöng ett par fina sånger till allmän glädje, mötet avslutades med ett tal av Agneta Nordin från Kommunistiska Partiets Uppsalaavdelning.
Mötets presentatör var avdelningens ordförande John Dolve.

På demonstrationen deltog ca 65 personer och på mötet ca 80, efter demonstrationen följde en lättlunch på Bokhandeln Röda Stjärnan där ca 35 personer deltog.

Ett lyckat 1 Maj med fantastiska och inspirerande tal och musik!