Insändare: Inför 6-timmars arbetsdag
25 februari, 2017

När det oftast talas om vård i kris lyfter två insändarskribenter förra veckan det fantastiska arbete personalen inom vården gör. Att personal varje dag gör sitt yttersta är helt säkert. För att de ska fortsätta orka göra det behöver arbetsgivare ta sitt ansvar och ge dem förutsättningar till det.

Många som arbetar i vården berättar om stress, underbemanning på grund av sjukskrivningar och arbetskamrater som slutar för att de inte orkar längre. Detta måste arbetsgivarna ta på allvar!

Sjukskrivningar kostar både för arbetsgivaren och den enskilde. Alla nyrekryteringar är också dyra.

På flera håll i landet har sex timmars arbetsdag med bibehållen lön införts i vården. Det har gett positiva resultat i form av mindre stress och färre sjukskrivningar. Konsekvensen blir att personalen orkar arbeta kvar. Är sex timmars arbetsdag möjlig i Umeå och Mölndal måste det också vara möjligt i Uppsala! Det skulle vara ett steg i rätt riktning för att ta vården ur den kris den befinner sig i.

Jag vill inte dö i en sjukvårdskö!

Eva Vakrakos
Kommunistiska Partiet, Uppsalaavdelningen

Insändaren i UNT den 16:e februari