Offensiva tongångar i årets Röd Front!
8 maj, 2016

Under vårligt soldis deltog 50-talet demonstranter i årets Röd Front. Slagord som ”Nej till Brysselstyre, ja till arbetarmakt” ekade mellan husväggarna.

Vid Forumtorget anslöt ytterliga ca 15 åhörare och sammantaget var årets 1:a maj ett litet framsteg gentemot förra året. För  partiet talade John Dolve som anlade en kraftfull och optimistisk ton. Talaren gick bl a till attack mot de stora nedskärningarna inom gymnasieskolan som kommunstyrelsen klubbat och betonade vikten av solidaritet och organisering i kampen mot nedrustarna.  I samma frejdiga ton fortsatte RKU:s Lenita som nagelfor hur den marknadsdrivna politiken drabbar ungdomen. Hon exemplifierade med den katastrofala bostadssituationen i staden som utelämnar ungdomen till trångboddhet och hutlösa hyror och krävde en socialisering av bostadsbyggandet. Från Palestiska Folkets Förening framförde Marian Shahin en appell till stöd för Palestina och manade till utökad bojkott av apartheidregimen i Israel. Kalle Sundström underhöll däremellan med sånger av Mikael Wiehe och Fred Åkerström. Talen och musiken mötte gensvar i form av spontana och kraftfulla applåder. Arrangemanget ramades in av den förträfflige  konferenciern Eva Vakrakos som deklamerade Jenny Wrangborg och uppmanade till deltagande i namninsamlingen mot värdlandsavtalet.  Fjorton Proletären såldes och på efterföljande fikaträff i bokhandeln Röda Stjärnan samlades 35 personer i glatt samspråk.

Av övriga demonstrationer kan noteras att V blev störst med ca 1000 deltagare. För sossarna var 1:a maj katastrofal, S har aldrig haft så få deltagare, ca 220 personer, en halvering från förra året, detta trots tal av regeringsledamot! SAC samlade 200, FI 100, båda med ungt deltagande.

Läs Lenitas tal här: Första maj, en arbetarnas dag