1 maj-tal 2017 av Lenita

Kamrater, arbetare, Uppsalabor -mitt första maj tal kommer handla om roten till all ondska, kapitalismen.

Kapitalismen är som en vildvuxet träd. Dess stora lövverk skymmer solen och mörklägger vår värld. Det ser vi genom det växande miljöhotet. Isar som smälter, ekosystem som förstörs, regnskog som skövlas, mark som urlakas, sopberg som flyter runt på Atlanten.. Kapitalismen är ett exploaterande ekonomiskt system. Jakten efter största möjliga vinst driver kapitalet att hämningslöst suga ut all rikedom som finns i naturen. Det är ett överutnyttjande av naturens begränsade resurser. Grön och hållbar kapitalism existerar inte.

Under kapitalismens höst faller trädets löv likt de bomber som faller över Irak, Afghanistan, Syrien. USA är krigsmakten som styr och ställer likt en envåldshärskare över världen. Som med sina lögner om att sprida demokratin endast sprider förstörelse, flyktingströmmar, söndertrasade familjer och död. Krig är näring för kapitalismen. Fred inom ett kapitalistiskt system är därför omöjlig.

Kapitalismens grenar växer tätt, tätt. När vi tror vi anar ljusglimtar får vi snart veta att skenet bedrar. Ta EU som exempel. Vi klev in med löften om arbete och välstånd, istället gavs vi det motsatta. Jobb som flyttats från Sverige till EU-länder med billigare produktionskostnader. Lönedumpning genom arbetskraftsimport och tiggeri genom marknadens öppna gränser. Vi fick massarbetslöshet, växande samhällsklyftor och ökad rasism. Vi blev bestulna på vårt nationella självstyre.

Kapitalismens stam är bred likt Gazaremsans växande mur. Med hjälp av den expanderar Israel sina illegala bosättningar, skövlar och stjäl palestinsk jordbruksmark. Israels politik motsvarar det gamla Sydafrikas apartheidstyre. Man kan inte påstå sig vara emot rasismen utan att ta avstånd från staten Israel. Israels regering kränker folkrätten och inskränker palestiniernas möjligheter till fri rörlighet, arbete och försörjning. Det är en brottslig och rasistisk regering!

Idag vill jag att vi särskilt tänker på de palestinska fångar som just nu hungerstrejkar i protest mot de omänskliga förhållandena i israeliska fängelser. Vi i Kommunistiska Partiet stöttar alltid våra palestinska kamrater och deras kamp. Den internationella arbetarsolidariteten är lika viktig som den nationella. Leve Palestina!

Kapitalismens rötter nästlar sig in överallt. De nästlar sig in på våra arbetsplatser. Rötterna puttar omkull oss och orsakar dödsolyckor. Det jobb som fem personer gjorde tidigare görs nu av en. Vi puttas ner för utbrändhetens kant när vi arbetar under produktionens hets och nedskärningarnas ok. Här i kapitalismens rotsystem får inte trygga arbetsvillkor plats. Kapitalismen säljer och köper människor utan att behöva ta ansvar. Vi är plantor som aldrig ges chansen att växa utan klipps av och reas ut till marknadens lägsta pris.

I kapitalismens trädgård är det ständigt rea. Vården reas ut till privata aktörer. Människovärde existerar inte här, endast marknadens. Allting görs billigare för kapitalet. För arbetaren finns ingen vinst att ta del av. Inga bra billiga hyresrätter byggs. Det läggs inga pengar på kultur och fritid. Kollektivtrafiken blir dyrare. Inga resurser ges till skolorna. Kriminaliteten och segregationen växer i stadig takt likt mögelsvampar på trädets rötter. I trädtoppen sitter borgarklassen och festar på frukterna av vårt arbete, medan vi får slåss om de ruttnande resterna. Istället för att ägna oss åt ett arbetarnas inbördeskrig bör vi sparka uppåt. Klass mot klass!

Vad är då alternativet? Alternativet är att rycka upp kapitalismens träd med rötterna och istället odla socialismen. Socialismen ger oss rätten till nationellt självstyre där vi inte längre hunsas runt av liberalismens EU och imperialismens USA. Den skapar inte krig, flyktingströmmar och död.

Det socialistiska samhällssystemet ger oss arbete med goda och trygga villkor, där tid till umgänge, kultur och fritid finns. Här är arbetstidsförkortning den viktigaste dagsfrågan, 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön.

Socialismen ger oss rätten till en bra billig bostad åt alla. Till en likvärdig skola. Till en vård där sjuka människors behov inte prissätts och där äldreomsorgen inte auktioneras ut till lägstbjudande. Alternativet är att genom socialismen få leva istället för som i kapitalismen endast överleva. Min partikamrat Tord sa en gång att vi i Kommunistiska Partiet – vi är fröjdens parti! Vi tror att livet är mer än att vara en slav för kapitalet. Vi tror på ett liv i frihet och demokrati med allt som jag nyss nämnde.

Socialismens frö gror genom vår kamp för ett bättre liv, den gror för att samarbete och solidaritet är en bättre samhällsgrund än kapitalismens konkurrens och egoism. Tillsammans, kamrater, så odlar vi vår trädgård för arbete, trygghet och socialism!