Eva Vakrakos tal: Åttonde mars

På onsdag är det 8:e mars. 8:e Mars den internationella kvinnodagen i ett land med påstådd feministisk regering. Hur firas den?

Jo, unga kvinnor får föda barn i en bil ute i skogen mitt i vintern. Stress och psykisk ohälsa ökar mest bland kvinnor anställda i välfärdssektorn. Personal inom vård och omsorg, där det är mest kvinnor som arbetar, säger upp sig för de orkar inte jobba kvar i underbemannade verksamheter.

Vad betyder det att en regering är feministisk? Ja, det verkar i vart fall inte betyda att ändra på de strukturer som gör att kvinnor har sämre villkor än män.

För om så hade varit fallet, hade inte BB i Sollefteå fått stänga eller vården och omsorgen om våra gamla och sjuka, som till större delen bärs upp av kvinnor försämrats som den gjort.

En feministisk regering värd namnet skulle se till att en feministisk politik sipprar ner till politiken i landsting, eller regioner som det nu mer heter, och kommuner. Då skulle politiker på alla nivåer se till att vända trenden med allt mer försämringar inom vård och omsorg. Då skulle landstinget i Västernorrland omedelbart lyssna på folket i Ådalen som kräver att deras BB öppnar igen. Då skulle kommunpolitiker i Sveriges alla kommuner genomföra sex timmars arbetsdag för dem som tar hand om gamla och sjuka. De skulle inse att en god psykosocial arbetsmiljö skulle spara pengar och mänskligt lidande, både för patienter och anställda.

På olika håll i landet har 6 timmars arbetsdag genomförts inom vård och omsorg med positiva resultat, genom bl.a färre sjukskrivningar som sänker kostnaden för arbetsgivaren. Pengar som kan läggas på kostnaden för den sänkta arbetstiden.

6 timmars arbetsdag skulle göra att de anställda orkar jobba kvar och det gör att nyrekryteringar som kostar pengar skulle minska och stafett personal på olika nivåer skulle minska. Att kostnader för den typen av anställningar måste minska är alla ansvariga för vården eniga om. Stannar de anställda på sina jobb behövs färre stafettare.

Nu gäller det att gå från ord till handling för politiker och ansvariga tjänstemän! Det vackra talet om att något måste göras måste bli verklighet. För personalens arbetsmiljö och säkerheten för dem som behöver vård. Ett rikt land som Sverige har råd med det!

Inför sex timmars arbetsdag med bibehållen lön nu! Börja där stressen och sjukskrivningarna är som störst.