Lenitas tal: Kvinna som förtryckt av patriarkatet och kapitalismen

Historien är inte endast mörk för kvinnan. Vi har återtagit rätten över mycket av det som en gång stulits från oss. För mer än hundra år sedan upprättade kommunisten Clara Zetkin den Internationella kvinnodagen för att uppmärksamma det o-jämställda samhället. Ett samhälle där kvinnor och män delas upp i två helt skilda grupper, med kvinnan som underställd och med mannen vid makten. Det är detta som är patriarkatet. Mer än hundra år senare står jag här, kommunist och kvinna likt Clara Zetkin, och håller tal inför Internationella kvinnodagen för att kvinnokampen fortfarande inte är vunnen. Vi har ännu inte segrat.

Varför ser samhället ut så här? Ja, det börjar redan när vi föds. När det läggs vikt vid vilket kön barnet fått. ”Är det en pojke eller flicka?”. Så viktigt att veta, för hur skall vi annars veta hur vi ska förhålla oss?

Flickan lär sig pyssla om, dela med sig och sätta andra framför sig själv. En pojke lär sig att sätta sig själv i första rummet och att bygga ett starkt självförtroende. Ett självförtroende som hos flickor inte är av samma självklarhet. Istället lär sig flickor att deras självförtroende endast kan stärkas genom bekräftelse från det manliga könet. Det blir av vikt att anpassa sig efter mäns begär och att sköta om deras behov.

I klassrummen upprätthålls könsmaktsordningen när pojkar får mer utrymme än flickor, men ändå förväntas presteras högre. En undersökning som gjordes för ett par år sedan visade att skolan inte blivit ett dugg bättre på jämställdhet på 50 år. Vi i RKU kräver en jämställd och likvärdig utbildning för alla, och således också ett jämställt samhälle!