Lördagens torgmöte inför Internationella Kvinnodagen
6 mars, 2017

I lördags höll Kommunistiska Partiet tillsammans med sitt ungdomsförbund RKU torgmöte inför Internationella kvinnodagen, den 8:de mars. Mötet hölls på Stora Torget i centrala Uppsala och flertalet förbipasserande stannade upp och lyssnade på oss kommunister. Proletären såldes och flygblad delades ut. Tillsammans blev vi femton kamrater dagen till ära.
Möteskonferencier var debutanten Jonas Persson från RKU. Eva Vakrakos och Kerstin Karlström talade å partiets vägnar. Deras fokus låg på sex timmars arbetsdag och många så kallade ”kvinnoyrken” drabbas av den hårda arbetsbelastningen och nedskärningarna. Lenita från RKU talade om det patriarkala förtrycket som följer en arbetarkvinna genom hela hennes liv: i skolan, i hemmet, på arbetsplatsen och i det offentliga rummet och hur det samverkar med kapitalismen.

Det var en lyckad dag i kampen för ett jämställt samhälle bortom patriarkala strukturer och kapitalistisk utsugning med socialismen som slutmål!

Kerstin Karlströms tal

Eva Vakrakos tal